We zitten is een – onofficiële – vereniging voor alle activiteiten waarbij men kan zitten. Van oudsher heeft de hengelsport het grootste aandeel voor wat betreft onze verenigingsactiviteiten.

Vissen is niet hetzelfde als vangen… (MH, 1995)

De hengelsportafdeling richt zich vooral op witvis met de winklepicker en vaste stok. We hebben een kort reglement waar we u graag deelgenoot van maken:

1. We Zitten vist op witvis.

2. Vissen groter dan de linker grote teen van BvE tellen mee voor het klassement. Dit komt in de praktijk neer op een ondergrens van 10cm.

3. We Zitten vist derhalve niet op karper. In wedstrijden trekt de jury de lengte van een gevangen karper x π af van het totaal.

4. Iedereen die anders vist dan We Zitten mag beschimpt en bespot worden. Dit is niet verplicht, vissen is immers een sociale bezigheid.

Waarom iets makkelijk maken als het moeilijk kan? (JPB, 2001)